Tillit til naboen? Dialogcafe under Barents Spektakel

Gjennom flere tiår er det bygget opp tillit mellom enkeltpersoner, institusjoner, myndighetsnivå, organisasjoner, politikere og forskere på begge sider av den Russiske grensa.

Russlands krig i Ukraina har satt en stopper for det meste av grenseregionalt samarbeid. Hvordan påvirker dette vår relasjon til naboen i øst? Har vi tillitt til de som har blitt våre gode venner? Kan vi skille mellom enkeltpersoner og myndighetsnivå? 

Du inviteres til dialogcafe i samtale mellom forskerne fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR (OsloMet) og NORCE og ressurspersoner i Sør-Varanger samfunnet.

Fire bolker med stolskifte. Moderator: Amund Trellevik, journalist i Investigate Europe
• Hvor fristende er det egentlig å samarbeide over grensa nå? Jørn Holm-Hansen, OsloMet 
• Institusjonssamarbeid og folk-til-folk-samarbeid på grensen. Bård Kårtveit, NORCE i dialog med Harald Sunde, Kirkenes sykehus og Karstein Kristiansen, Frelsesarmeen
• Kan vi som forskere fortsette å samarbeide med russisk akademia? Vigdis Nygaard, NORCE og Aadne Aasland, OsloMet
• Vigdis Nygaard, NORCE, innleder om forskning på vennskapskommunesamarbeid og samtaler med ordførerkandidatene Guro Brandshaug og Magnus Mæland

Spørsmål fra salen.

NB! Matservering: 15.30-16.00