IN COD WE TRUST

Den nye fiskeriavtalen mellom Norge og Russland, framforhandlet mens den russiske krigføringen pågår for fullt i Ukraina, stiller torsken i en særstilling. Mens de internasjonale sanksjonene mot Russland forsterkes og utvides for å ramme russisk næringsliv og industri, er norsk-russisk fiskerisamarbeid et av få områder som står igjen uberørt av straffetiltak. 

Hvorfor er torsken unntaket, hvordan foregår det grensekryssende fiskerisamarbeidet – og hvilke ringvirkninger har det for torskebestanden i Barentshavet? Hvordan påvirkes klimaet og klimaarbeid av krigen, og hvor går veien videre for torsken og samarbeid for å redusere klimaendringer i Arktis? 

Inviterte gjester: 

  • Geir Hønneland, statsviter og seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt. Han har arbeidet med internasjonal politikk i nordområdene i en årrekke, særlig innenfor fiskeriforvaltning, og har skrevet flere bøker om russisk politikk og identitet. Han har praktisk erfaring fra Kystvakten i Barentshavet og har også skrevet jubileumsbok om Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjonen.
  • Frank Bakke-Jensen er fiskeridirektør og norsk politiker fra Høyre. Båtsfjordværingen er tidligere EØS- og EU-minister og var Norges forsvarsminister fra 2017-2021. Som øverste leder for Fiskeridirektoratet har han ansvar for Norges fiskeri- og havbruksforvaltning. 
  • Maria Fossheim er leder for program for Barentshavet og Polhavet i Havforskningsinstituttet, med ansvar for oppfølging av det norsk-russiske fiskerisamarbeidet. Gjennom sin stilling har Fossheim ansvar for overvåking, forskning og rådgiving på torsk. Hun leder også instituttets avdeling i Tromsø, og har arbeidet med hvordan klimaendringene påvirker fisken i Barentshavet.  
  • Sverre Johansen er generalsekretær i Norges Fiskarlag, fagforening og arbeidsgiverforening for norske yrkesfiskere og har mange års erfaring fra Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon. Johansen har utdanning fra fiskeri- og havbruksvitenskap, er tidligere avdelingsdirektør i Fiskeridepartementet, med ansvar blant annet for internasjonale fiskeriforhandlinger, og vært leder for handel og industri i bransjeorganisasjonen Sjømat Norge. 
  • Rebekah Oomen, evolusjonsbiolog fra Universitetet i Oslo og Universitetet i Agder med interesse for hvordan organismer tilpasser seg på miljøendringer. Gjennom feltstudier og eksperimenter med genomsekvensering utforsker hun hvordan den atlantiske torsken reagerer på utfordringer som overfiske, klimaendringer og støyforurensning. Under Barents Spektakel presenterer Oomen en vitenskapelig utstilling og en forelesning knyttet til forskningsprosjektet Torsketromming. Transborder Café innledes med en “campingsvognsamtale” mellom Oomen og Arne O. Holm fra High North News som en innledning til panelsamtalen. 

Moderator er Anja Salo. Salo har jobbet med med norsk-russisk samarbeid i 15 år; som presse- og kulturmedarbeider ved den norske ambassaden i Moskva, journalist i Aftenposten og kommunikasjonssjef i Barentssekretariatet i Kirkenes. De siste tre årene har hun vært kommunikasjonsdirektør i Norsk Polarinstitutt. Nå studerer hun fred og konfliktløsning ved UiT Norges arktiske universitet.

Ofelas Arena tirsdag 28. februar kl 19:30

https://pikene.ticketco.events