Åpent NNM i Dans Lørdag 14. April 2018 / Open Dance Championship

Arrangementet finner sted på Thon Hotel i Kirkenes og dørene åpnes kl. 0900.

Foreløpig program:

Fredag 13. April:
17.00: Registrering på Thon Hotel (gå forbi resepsjon og rett frem).
Breddesamling på Thon Hotel og Ofelas Arena. (Klokkelsett kommer).
Get together dance party på Ofelas Arena. (Klokkeslett kommer).

Lørdag 14. April: Nord Norsk Mesterskap og åpent mesterskap
09.00 Dørene åpner på Thon Hotell
10.00: Konkurransestart.
15.00: Finaler.
Premieutdeling direkte etter finalen.
Middag og dans på kvelden (Sted og klokkeslett kommer).

 

Søndag 15. April:
11.00 – 14.30 Breddesamlinger på Thon Hotel og Ofelas Arena.
16.00 Avreise for Russiske deltakere (møt utenfor Thon Hotell).

Påmelding til konkurranse. Påmeldingsfrist er 23. Mars 2018 til:

https://www.deltager.no/deltagerforside.aspx

Kr 300,- per person per gren. Tilleggs gren kr 100,-

Breddesamlinger:
Fredag 13. og Søndag 15. April: Hip Hop og West Coast Swing.
Nærmere informasjon og påmelding til breddesamlingene vil komme.

Klasser:
– Barn I (opp til 10 år)
– Barn II (11 og 12 år)
– Junior (13 til 17 år)
– Voksen (18 år, yngste danser må fylle 16 år ila. 2018)
– Senior I (40 år, yngste danser må fylle 35 år ila. 2018)
– Senior II (50 år, yngste danser må fylle 45 år ila. 2018)

Grener det konkurreres i:

Swinggrener: Alle klasser.
– Boogie Woogie (NNM og åpen klasse).
– Folkeswing (NNM og åpen klasse).
– Rock`n Roll (Åpen klasse).
– Lindy Hop (Åpen klasse).
– Bugg (Åpen klasse).
– Show/Formasjon (NNM og åpen klasse).

West Coas Swing: Åpen klasse.
– Classic
– Strictly
– Showcase
– Jack and Jill (minimum 6 par)

Hip Hop: NNM og åpen klasse.
– Single
– Double
– Small Group

Salsa. Åpen klasse.
– Salsa couple.
– Bachata couple.
– Salsa Cubano.
– Salsa solo.

Deltakere per nå:
Norske deltakere i Folkeswing, Boogie Woogie og Hip Hop. Russiske deltakere i Salsa, Lindy Hop og Hip Hop.

Informasjon:

Reise:
Vi oppfordrer alle til å være tidlig ute med å bestille flybilletter.
Flyplassen ligger ca. 12 km fra Kirkenes hvor arrangementet finner sted. Det går flybuss og taxi fra flyplassen. Reisetid er ca. 15 min med taxi og 20 min med buss til Kirkenes. Alt i gang avstand til både Thon Hotel, Scandic Hotel og Ofelas Arena.

Overnatting:
Thon Hotel. Tlf: 78971050
– Avtale for deltakere: Kr 995 enkeltrom, og kr 1195 dobbeltrom.
Scandig Hotel. Tlf: 78995900.

Generell informasjon: NNM arrangeres på Thon Hotel og breddesamlingene er både på Thon Hotel og Ofelas Arena. Scandic Hotel ligger også i sentrum. Det er kun noen minutters gange mellom begge hotellene og Ofelas Arena. Fredag vil det bli arrangert «Get together dance party» for alle på Ofelas Arena. Lørdag vil det også være «dance party» om kvelden. Håper vi sees! Velkommen!

Spørsmål kan rettes til:
Frank Fiskebeck, e-post: frank@fiskebeck.no eller mob: 90591337.
Alice Sivertsen, e-post: alicesivertsen1@gmail.com eller mob: 40492289.

Adresser:
Thon Hotel Kirkenes: Johan Knudtzens gate 11, 9900 Kirkenes. Ofelas Arena: Dr. Wessels gate 1-3, 9900 Kirkenes.
Det vil bli lagt ut fortløpende informasjon om NNM og breddesamlingene.

————————–————————–————————–———-

Saturday the 14th of April 2018, Kirkenes Dance Club wishes all welcome to North Norwegian Championship (NNM) and Open Championship in dance, with international participation.

The event will be at Thon Hotel in Kirkenes, and the doors are open from 09.00.

Preliminary program:
Friday 13th of April:
17.00 Registration at Thon Hotel Kirkenes (walk pass the lobby and further inside)
Dance workshop at Thon Hotel and Ofelas Arena (time will be updated)
Get together dance party at Ofelas Arena (time will be updated)

Saturday 14th of April: North Norwegian Championship and open international class
09.00 Doors opening
10.00 Official opening of championship at Thon Hotel
15.00 Championship finales
Awards ceremony directly after finales
Dinner and dancing (time and location will be updated)

Sunday 15th of April:
11.00 – 14.30 Dance Workshop at Thon Hotel and Ofelas Arena
16.00 Departure for Russian participants (meet outside Thon Hotel)

Registration deadline:
– Norwegian participants: 23rd of March 2018.
– Russian participants: Closed.
https://www.deltager.no/deltagerforside.aspx Price: Kr 300,- per dance type, + 100 for additional dance type.

Dance workshop: Friday 13th of April and Sunday the 15th of April there will be dance workshops in Hip Hop and West Coast Swing. More information and registration for the workshops will be provided.

Classifications:
– Children I (up to 10 years).
– Children II (11 and 12 years).
– Junior (13 to 17 years).
– Adult (18 years, the youngest dancer must get 16 years during 2018).
– Senior I (40 years, the youngest dancer must get 35 years during 2018).
– Senior II (50 years, the youngest dancer must get 45 years during 2018).

Dance types for the competition:

Swing types: (All classifications)
– Boogie Woogie (NNM and open international classification)
– Peoples swing (NNM and open international classification)
– Rock’n Roll (Open international classification)
– Lindy Hop (Open international classification)
– Bugg (Open international classification)
– Show/Formation (NNM and open international classification)

West Coast Swing: (Open international classification)
– Classic
– Strictly
– Showcase
– Jack and Jill (minimum 6 pairs).

Hip Hop: (NNM and open international classification).
– Single
– Double
– Small Group

Salsa: (Open international classification)
– Salsa couple
– Bachata couple
– Salsa Cubano
– Salsa solo

Participation by the moment:
– Norwegian participants in Peoples Swing, Boogie Woogie and Hip Hop.
– Russian participants in Salsa, Lindy Hop and Hip Hop.

Information:

Travel: We encourage all participants to book their flight tickets early. Kirkenes airport is about 12 km from Kirkenes city. You can get from the airport to Kirkenes by bus or taxi. Thon Hotel is in the city centre, within walking short distance from Ofelas Arena and Scandic Hotel.

Hotels in Kirkenes: – Thon Hotel. Phone: 78 97 10 50. Price for participants: Kr 995 for single room / Kr 1195 for double room. – Scandic Hotel. Phone: 78 99 59 00.

Russian participants: Travel information will be sent by e-mail.

General information: The North Norwegian and open international championship will be arranged at Thon Hotel. The dance workshops will be arranged at the Thon Hotel and at Ofelas Arena. You can walk between the locations, it only takes some minutes. On Friday evening there will be a get together dance party at Ofelas Arnea. On Saturday evening it will also be a dance party. We hope to see you! Welcome!

If you have any questions please contact: Frank Fiskebeck, e-mail: frank@fiskebeck.no.
Phone: +47 90 59 13 37.
Alice Sivertsen, e-mail: alicesivertsen1@gmail.com.
Phone: +47 40 49 22 89.

Address:
Thon Hotel Kirkenes: Johan Knudtzens gate 11, 9900 Kirkenes. Ofelas Arena: Dr. Wessels gate 1-3, 9900 Kirkenes.

More information about the event will be provided and time schedule will be updated.